Ochrana soukromí

Údaje správce

Společnost Van den Ban Autobanden B.V. je profesionální mezinárodní distributor pneumatik. Našim zákazníkům nabízíme velmi široký sortiment pneumatik pro osobní automobily, dodávky, přívěsy/karavany, 4×4/SUV a nákladní pneumatiky.

Sídlíme na adrese Ravenseweg 13M v Hellevoetsluis, písemně na adrese PO Box 17, 3223 LM, Hellevoetsluis a telefonicky na čísle +31 181 331444.

Společnost Van den Ban Autobanden B.V. má kromě tohoto obecného prohlášení o ochraně osobních údajů také následující specifická prohlášení o ochraně osobních údajů:

 • prohlášení o ochraně osobních údajů zaměstnanců
 • prohlášení o souborech cookie

Účely zpracování osobních údajů

Naše působení na trhu typu business-to-business znamená, že v našich obchodních operacích není zpracování osobních údajů samoúčelné. Naším cílem je zaznamenávat a zpracovávat co nejméně osobních údajů.

Pro následující účely je zpracování některých osobních údajů podle našeho názoru nezbytné pro plnění nebo odůvodnění dohod založených na souhlasu poskytnutém subjekty údajů:

 • Informování zákazníků o novinkách týkajících se výrobků, sortimentu, aktuálních cen a propagačních akcí.
 • Evidence nákupních a prodejních objednávek, včetně evidence údajů o dodacích adresách.
 • Spolupráce s dodavateli a zákazníky ohledně dodání objednaného zboží a služeb a finančního zpracování objednávky.
 • Informování potenciálních zákazníků, kteří projevili zájem o nabízené produkty a služby.

Zpracovávané osobní údaje jako takové společnost Van den Ban Autobanden B.V. nepoužívá pro žádnou formu profilování a nevedou k automatickému rozhodování.

Výměna dat

Na základě právních předpisů může být společnost Van den Ban Autobanden B.V. povinna sdílet osobní údaje s oprávněnými osobami. Kromě toho jsou příslušné osobní údaje sdíleny s dodavateli v rozsahu nezbytném pro dodání zboží a/nebo služeb. Písemné dohody zajišťují, že se sdílenými osobními údaji bude zacházeno s náležitou důvěrností a budou přijata vhodná bezpečnostní opatření.

Pokud jako zpracovatel vystupuje dodavatel, uzavře s ním společnost Van den Ban Autobanden B.V. smlouvu o zpracování. Smlouva o zpracování mimo jiné upravuje, že zpracovatel nesmí údaje používat pro své vlastní účely a že zpracovatel přijme vhodná bezpečnostní opatření s ohledem na zpracovávané osobní údaje.

Osobní údaje se v zásadě nepředávají stranám mimo Evropský hospodářský prostor ani mezinárodním organizacím.

Informace o zpracování údajů

Společnost Van den Ban Autobanden B.V. v zásadě informuje subjekty údajů, když o nich začne zpracovávat údaje.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost Van den Ban Autobanden B.V. zajišťuje odpovídající zabezpečení osobních údajů, které má k dispozici, v souladu s platnými právními požadavky a pokyny. Fungování přijatých bezpečnostních opatření je pravidelně testováno externí stranou.

Doba uchovávání osobních údajů

Společnost Van den Ban Autobanden B.V. neuchovává osobní údaje, které zpracovává, déle, než je nezbytné pro účel zpracování údajů nebo než je vyžadováno na základě zákonných archivačních lhůt.

Vaše práva na soukromí

Podle platných zákonů o ochraně osobních údajů máte:

 • Právo na přenositelnost údajů. Právo na přenos osobních údajů.
 • Právo být zapomenut. Právo být „zapomenut“.
 • Právo na přístup. Jedná se o právo lidí nahlédnout do osobních údajů, které o nich zpracováváte.
 • Právo na opravu a doplnění. Právo na změnu zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování: Právo na zpracování menšího počtu údajů.
 • Právo na automatizované rozhodování a profilování. Jinými slovy: právo na lidský pohled na rozhodování.
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Pokud chcete vědět, které osobní údaje o vás společnost Van den Ban Autobanden B.V. zpracovává, můžete podat písemnou žádost o nahlédnutí. Společnost Van den Ban Autobanden B.V. vaši žádost vyřídí do 1 měsíce. Ukazuje se na základě žádosti o nahlédnutí, že jsou vaše údaje nesprávné, neúplné nebo irelevantní? Pak můžete podat dodatečnou žádost o změnu, odstranění nebo doplnění vašich údajů. Při vyřizování uvedených žádostí může být žadatel požádán o prokázání totožnosti.

Písemné žádosti o uplatnění práv na ochranu osobních údajů můžete zasílat na adresu:

Van den Ban Autobanden B.V.
Kontaktní osoba Privacyrechten
Postbus 17
3223 LM Hellevoetsluis
Nebo e-mailem na adresu: privacy@vandenban.nl

Stížnosti

Stížnosti týkající se dodržování vašich práv na ochranu osobních údajů ze strany společnosti Van den Ban Autobanden B.V. můžete podávat osobě (osobám) odpovědné za dodržování ochrany osobních údajů na adrese privacy@vandenban.nl. Můžete se také obrátit na příslušný dozorový úřad: Autoriteit Persoonsgegevens v nizozemském Haagu.