Odmítnutí odpovědnosti

Společnost Goldline ani její přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za obsah informací na těchto webových stránkách nebo na jejich základě. Redakčnímu složení a obsahu je věnována maximální péče. Společnost Goldline a přidružené společnosti nicméně nenesou žádnou odpovědnost za přesnost a úplnost těchto informací ani za přímé či nepřímé důsledky jednání nebo opomenutí na jejich základě. Veškeré texty / obrázky / názvy značek a informace společnosti Goldline a přidružených společností, které se objevují na těchto webových stránkách, jsou chráněny autorským právem a právem k ochranným známkám a nesmí být použity bez povolení, a to jakýmkoli způsobem.